Πώς χρησιμοποιώ τις πατερίτσες ;

Εάν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα επιταχύνουν την επούλωση συγκεκριμένων τραυματισμών με το να μειώνουν την φορτίσεις στην περιοχή του τραυματισμού κατά την διάρκεια της ορθοστασίας ή της βάδισης. Επίσης με τις πατερίτσες βελτιώνεται η κινητικότητα του ατόμου και είναι πιο λειτουργικό. Τέλος χρησιμοποιώντας με σωστό τρόπο τις πατερίτσες αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάπτυξης αντισταθμιστικών στρατηγικών βάδισης .

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω τις πατερίτσες ;

Σαν γενικός κανόνας αν η βάδιση είναι επώδυνη και αναγκάζεστε να μην περπατάτε φυσιολογικά τότε χρησιμοποιούμε πατερίτσες. Για την καταλληλότητα τους συμβουλευτείτε  τον φυσιοθεραπευτή σας.

Οι πατερίτσες χρησιμοποιούνται και στις παρακάτω περιπτώσεις :
  • Στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις ή κατάγματα των  κάτω άκρων.
  • Σε σοβαρά διαστρέμματα της ποδοκνημικής , και σοβαρούς τραυματισμούς του γόνατος και του ισχίου .
  • Σε σοβαρές θλάσεις των μυών των  κάτω άκρων.

Όλοι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν πατερίτσες πρέπει να συμβουλευτούν τον  φυσικοθεραπευτή τους για την σωστή χρήση και την εξατομικευμένη ρύθμιση τους .

Με πόσο βάρος πρέπει να φορτίζω το τραυματισμένο άκρο όταν χρησιμοποιώ πατερίτσες ;

 Ο βαθμός φόρτισης ποικίλει από  τραυματισμό σε τραυματισμό. Σε μερικές περιπτώσεις δεν πρέπει να φορτίζεται το πόδι καθόλου για ένα χρονικό διάστημα. Έτσι ολόκληρο το βάρος του σώματος στηρίζεται στις πατερίτσες. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε σοβαρούς τραυματισμούς του κάτω άκρου. Στους περισσότερους τραυματισμούς ωστόσο είναι ωφέλιμο λίγο βάρος να φορτίζει το τραυματισμένο άκρο ενώ το υπόλοιπο βασίζεται στις πατερίτσες.
Σαν  γενικός κανόνας χρησιμοποιώντας πατερίτσες ο στόχος είναι να φορτίζουμε το πόδι τόσο όσο να μην υπάρχει πόνος αλλά και να μην κουτσαίνουμε.

Πως ρυθμίζω σωστά τις πατερίτσες ;

Είναι σημαντικό να διαθέτεται πατερίτσες οι οποίες είναι άνετες στην χρήση , ασφαλείς και λειτουργούν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί στα άνω άκρα οι οποίοι θα ερεθιστούν χρησιμοποιώντας τις πατερίτσες. Ρυθμίστε το ύψος της πατερίτσας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όταν η πατερίτσα βρίσκεται στο πλάι σας ο αγκώνας σας να είναι ελαφρώς λυγισμένος.