Τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας;

Η πολλαπλή σκλήρυνση (Multiple sclerosis) είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής νευρολογική διαταραχή των νεαρών ενηλίκων. Η νόσος είναι δυνατόν να προσβάλει διάφορα τμήματα του Κ.Ν.Σ όπως ο νωτιαίος μυελός, το εγκεφαλικό στέλεχος, η παραγκεφαλίδα, τα ημισφαίρια του εγκεφάλου.
Ιστοπαθολογικά η νόσος χαρακτηρίζεται από πολλές και διακριτές βλάβες (που ονομάζονται πλάκες) που παρατηρούνται σε όλη την έκταση της λευκής ουσίας του Κ.Ν.Σ.

Πορεία της νόσου
Ανάλογα με την πορεία της νόσου διακρίνονται τρείς μορφές:
α) Υποτροπιάζουσα μορφή
Χαρακτηρίζεται από εξάρσεις ή υφέσεις και εμφανίζεται σε ποσοστό 85%. Εδώ ανήκει και η καλοήθης μορφή (20%) με ελαφρές εξάρσεις μικρής διάρκειας υφέσεις μακράς διάρκειας και ελάχιστα μόνιμα υπολείμματα.
β) Πρωτοπαθής χρόνια προϊούσα μορφή
Παρατηρείται προϊούσα εξέλιξη από την έναρξη της νόσου 155 των περιπτώσεων.
γ) Κεραυνοβόλος (κακοήθης) μορφή
Παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη της νόσου 1-2% των περιπτώσεων.