Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην πολλαπλή σκλήρυνση

Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας διαφέρει ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες κάθε ασθενή.

Οι βασικοί στόχοι ενός προγράμματος είναι οι εξής:

  1. Η αύξηση του εύρους κίνησης αλλά και η διατήρηση των αποτελεσμάτων σε όλες τις αρθρώσεις.
  2. Η αναχαίτιση των προτύπων σπαστικότητας και η εκπαίδευση του ασθενή στην διατήρηση του φυσιολογικού μυϊκού τόνου.
  3. Βελτίωση της μυϊκής δύναμης
  4. Βελτίωση της ισορροπίας και της νευρομυικής συναρμογής
  5. Βελτίωσης της βάδισης
  6. Επανεκπαίδευση της βάδισης
  7. Βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενή στην καθημερινότητά του