Διάφορα βοηθήματα

Τέλος διαθέτουμε χρήσιμο εξοπλισμό για την βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών μας, την αύξηση της δύναμής τους και της λειτουργικότητάς τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε : ελεύθερα βάρη, πλατφόρμα ιδιοδεκτικότητας, προπλάσματα, λάστιχα γυμναστικής.