Διαθερμία βραχέων κυμάτων

  • Εκτύπωση

diathermia

Εφαρμογή για αύξηση της θερμοκρασίας, βελτίωση της αιμάτωσης και οξυγόνωσης στους εν τω βάθως ιστούς, μυϊκή χαλάρωση.